DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 16232:2013+A1:2018

Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Lëkundëse për fëmijë

Standardi përcakton kërkesat e sigurisë dhe metodat përkatëse të provës për lëkundëset e fëmijëve, të cilat janë të projektuara për tu përdorur nga fëmijë me peshë deri në 9 kg ose dhe për bebe, të cilat nuk mund të ulen vetë. Janë të përjashtuara nga ky standard lëkundëset, të cilat janë përfshirë në standardin EN 71-8.