DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 14476:2013+A2:2019

Standardi përcakton një metodë testimi dhe kërkesat minimale për aktivitetin virucid të produkteve kimike dezinfektuese dhe antiseptike, të cilat formojnë një preparat homogjen fizikisht të qëndrueshëm, kur hollohen në ujë ose në rastin e produkteve të gatshme për përdorim. Produktet mund të testohen vetëm në një përqendrim prej 80 % (97 %, me një metodë të modifikuar për raste të veçanta), pasi një hollim i preparatit homogjen prodhohet gjithmonë, duke shtuar organizmat e provës dhe substancën ndërvepruese. Standardi zbatohet për produktet, që përdoren në fushën e mjekësisë, në larjen higjienike të duarve, dezinfektimit të instrumenteve për zhytje, dezinfektimit të sipërfaqes për pastrim, dhe spërkatje, dhe dezinfektimin e produkteve tekstile.