DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 14342:2013

Dysheme druri dhe parket - Karakteristikat, vlerësimi i konformitetit dhe marketimi

Ky standard përcakton dhe specifikon karakteristikat përkatëse dhe kërkesat e sipërfaqeve të sheshta prej druri të prodhuara për dysheme dhe parkete, si dhe metodat e përshtatshme të testimit për përcaktimin e përshtatshmërisë së tyre dhe për përdorimin e parketeve të brendshme, duke përfshirë edhe mjediset e mbyllura publike.