DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13814-2:2019

Siguria e lodrave dhe e pajisjeve të argëtimit - Pjesa 2: Funksionimi, mirëmbajtja dhe përdorimi

Standardi përcakton kërkesat minimale të nevojshme për të siguruar funksionimin, inspektimin dhe testimin e pajisjeve argëtuese, të cilat instalohen në mënyrë të përsëritur në mënyrë të përkohshme ose përgjithmonë në panaire, parqe lojrash ose në vendndodhje të ndryshme, pa i dëmtuar këto pajisje. Ai nuk përfshin kërkesa sigurie për tribunat qendrore, skelat, të cilat përdoren në ndërtim, trampolinat, të cilat përdoren në pishina dhe pajisje lojrash të thjeshta, të cilat mund të mbajnë deri në tre fëmijë.