DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13203-2:2018

*“Pajisje shtëpiake, që djegin gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 2: Vlerësimi i konsumimit të energjisë” *

Standardi është i zbatueshëm për pajisjet shtëpiake, që djegin gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë. Ai përcakton metodën për vlerësimin e performancës energjetike të pajisjeve dhe të ngrohësve të ujit dhe të kaldajave të kombinuara që kanë: - një normë nominale të rrjedhjes jo më të madhe se 400 kw, - një kapacitet akumulimi (nëse ka) jo më shumë se 2000 l. Në rastin e kaldajave të kombinuara me ose pa akumulim, prodhimi i ujit të ngrohtë është i integruar ose shoqërues, duke u tregtuar si një njësi e vetme.

Për më tepër klikoni për informacion mbi standarin:

Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 2: Assessment of energy consumption

60.60 Standard published

DPS/KT 19 more