DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13141-1:2019 “Ventilimi për ndërtesa - Provat e performancës të komponentëve/produkteve për ventilim banesash - Pjesa 1: Pajisje të transferimit të brendshëm dhe të jashtëm të ajrit”

Standardi specifikon metoda laboratorike për testimin e pajisjeve të transferimit të ajrit të montuara jashtë dhe brenda ndërtesave, që funksionojnë nën ndryshime presioni ajri. Ai zbatohet për pajisjet e vendosura ndërmjet dy hapësirave (midis një dhome dhe ambientit jashtë saj, ose ndërmjet dy dhomave) të llojeve të mëposhtme: