DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 12876:2015

Standardi është i zbatueshëm tek oksigjeni, i cili përdoret për trajtimin e ujërave të destinuara për konsum njerëzor. Standardi përshkruan karakteristikat e oksigjenit dhe specifikon kërkesat dhe metodat e provës përkatëse për oksigjenin. Gjithashtu jep dhe informacione për përdorimin e tij në trajtimin e ujit.