DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 12331:2015

“Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat për grirjen e mishit - Kërkesat e sigurisë dhe higjienës”

Standardi përcakton kërkesat për projektimin dhe prodhimin e makinave për grirjen e mishit. Makinat e përfshira, në këtë standard përdoren për reduktimin e madhësisë së mishit të freskët ose të ngrirë, produkteve të mishit dhe peshkut. Makinat grirëse për përdorime shtepiake nuk janë të përfshira në këtë standard. Ky standard përcakton rreziqet, të cilat mund të lindin gjatë funksionimit, pastrimit, shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe nxjerrjes nga përdorimi i makinës.

Për më tepër informacion rreth standardit lutemi klikoni mbi të:

Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene requirements

DPS/KT 114 more