DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Statusi në Organizmat e Standardizimit

DPS është korrespodent në ISO (Organizata Ndërkombëtare për Standardizim), anëtar pa të drejtë vote në CEN (Komiteti Evropian i Standardeve) dhe CENELEC (Komiteti Evropian i Standardeve për Elektroteknikën), Anëtar i Asociuar në IEC (Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës), me të drejtë vote të kufizuar (vetëm në 4 KT të IEC) si dhe Anëtar me të drejta të plota në ETSI (Institutin Evropian të Standardeve të Telekomunikacionit), kategoria administrim.

Organizata e Standardizimit

Statusi

Lidhje

CEN - (Komiteti Evropian për Standardizimin)

Affiliate

http://www.cen.eu/cen/AboutUs/CENnetwork/Affiliates/Albania/Pages/default.aspx

CENELEC - (Komiteti Evropian i Elektroteknikës për Standardizimin)

Affiliate

www.cenelec.eu

ISO - (Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin)

Anëtar Korrespodent

http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1495

__IEC__ - (Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës)

Anëtar i Asocuar

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:16:0::::FSP_ORG_ID:1068

ETSI - (Instituti Evropian i Standardeve të Telekomunikacionit)

Anëtar me të drejta të plota / Kategoria Administrim
http://www.etsi.org/membership/current-members