DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

SSH EN ISO 9000

Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë

SSH EN ISO 9000:2005

32 fq.

3986 lekë

(en, fr ,de)

Sistemet e menaxhimit te cilësisë - Bazat dhe fjalori.

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)

SSH EN ISO 9001:2008

39 f.

4403 lekë

(en, fr, de)

Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008; EN ISO 9001:2008)

SSH EN ISO 9004:2009

51 fq.

5236 lekë

(en, fr, de)

Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Udhëzuesit për përmirësimin e performances.

Quality management systems - Guidelines for performance improvements.

Përfitimet / Familja ISO 9001