dialog me palet e interesuara! Ne dy javet e para te Korrikut jane regjistruar ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve, 51 projektdokumente standardizimi dhe 164 projektstandarde, nga te cilat 140 Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 24 Nderkombetare (ISO)Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 109
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Kendi i Standardeve !
Përcaktimi i substancave të sigurta në produktet elektroteknike - Pjesa 6: Bifenolet e polibromuar dhe eteret e bifenolit të polibromuar në polimere nëpërmjet spektometrit gaz kromatografisë - spektrometri masive (GC-MS)

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
03.05.2013 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Sistemet e furnizimit me gaz - Tubacione për presion maksimal pune deri në 16 bar - Pjesa 1: Rekomandime funksionale të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
01.01.2004 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Udhëzues për menaxhimin e konfiguracionit
Anglisht
Publikuar 
05.12.2011 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Letër dhe karton – Përcaktimi i citotoksisitetit të ekstraktit ujor
Anglisht
Publikuar 
28.04.2011 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Ndriçuesit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat