dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Instalimi i pajisjeve të fitnesit në mënyrë të përhershme në ambient të jashtëm - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
08.08.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Gazi natyral - Kërkesat gas - kromatografike për llogaritjen e pikës së kondensimit të hidrokarburit (ISO 23874:2006)
Anglisht
Publikuar 
23.07.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcave - Metodat e ndërveprimit të dritës me një grimcë të vetme - Pjesa 4: Numëruesi i grimcave të ajrit nëpërmjet shpërhapjes së dritës për mjediset e pastra
Anglisht
Publikuar 
23.07.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i parametrave të përzgjedhur nëpërmjet sistemeve analitike diskrete - Pjesa 1: Amoniumi, nitratet, nitritet, kloruret, ortofosfatet, sulfatet dhe silikatet me anë të detektimit fotometrik
Anglisht
Publikuar 
23.07.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i karbonit organik të përgjithshëm (TOC), karbonit organik të tretshëm (DOC), azotit të lidhur të përgjithshëm (TNb) dhe azotit të lidhur të tretshëm (DNb) pas djegies oksiduese katalitike në temperaturë të lartë
Anglisht
Publikuar 
22.07.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Vibrime dhe goditje mekanike - Vibrimet e strukturave - Udhëzime për matjen e vibrimeve dhe vlerësimin e ndikimeve të tyre në struktura
Anglisht
Publikuar 
12.07.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Produkte nafte - Lëndë djegëse (klasa F) - Specifikimet e lëndëve djegëse detare (të marines)