dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Ndërtimi i instalimeve elektrike në minierat e nëntokës

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
21.06.2019 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Atmosfera shpërthyese - Pjesa 38: Pajisjet dhe përbërësit në atmosfera shpërthyese në minierat nëntokësore (ISO/IEC 80079-38:2016)
Anglisht
Publikuar 
21.06.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Përcaktimi i sjelljes ndaj zjarrit të shtresave të pluhurit
Anglisht
Publikuar 
21.06.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Këpucë - Metodat e provës për mbështetëset dhe shtresat e vështira - Aftësia lidhëse (ISO 20863: 2018)
Anglisht
Publikuar 
21.06.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Lëkurë - Provat për qëndrueshmërinë e ngjyrave - Qëndrueshmëria e ngjyrës në pështymë (ISO 20701: 2017)
Anglisht
Publikuar 
21.06.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Këpucë - Substancat kritike potencialisht të pranishme në këpucët dhe komponentët e këpucëve - Përcaktimi i fenolit në materialet e këpucëve (ISO 20536: 2017)
Anglisht
Publikuar 
21.06.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Lëkurë - Provat fizike dhe mekanike - Përcaktimi i vetive të qëndrueshme ndaj ujit të lëkurës së veshjeve (ISO 17231: 2017)