dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Tetor 2015 do te adoptohen 581 standarde dhe dok. standardizimi si st. dhe dok. st. shqiptare, nga te cilat 425 jane Evropiane dhe 156 Nderkombetare. Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 56
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Dokumenti i standardizimit më i fundit!
Siguria e veshjeve për fëmijë - Rekomadime për dizajnimin dhe fabrikimin e veshjeve për fëmijë - Siguria mekanike

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
27.08.2013 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN); Shërbimi suplementar i Thirrjes në Pritje (CW); Sistemi i Sinjalit të Abonentit Dixhital Nr. një protokolli (DSS1);Pjesa 5: Specifikime për rrjetin për Strukturën e Plotë të Provës dhe Qëllimet e Provës (TSS & TP)
Anglisht
Publikuar 
28.12.2010 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Ngjitësit për strukturat mbajtëse prej druri të ndryshëm nga fenolikët dhe aminoplastikët – Metodat e provës - Pjesa 2: Prova e ngarkesës statike mbi mostrat me linja ngjitje shumfishe në prerjen në shtypje
Anglisht
Publikuar 
30.05.2012 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Kozmetika - Metoda analitike - Kriteri i vlerësimit për rezultatet analitike duke përdorur teknikat kromatografike
Anglisht
Publikuar 
05.02.2014 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Udhëzim mbi aspektet e varësisë së programit