dialog me palet e interesuara! Jane adoptuar 25 standardet e para per vitin 2015, si S SH, nga Komitetet Teknike Nr. 230 - "Cilesia e ujit, ajrit dhe tokes", Nr. 133 - "Metalet dhe lidhjet e tyre", Nr. 19 - "Gaz, nafte, lubrifikante, qymyre dhe produkte qe lidhen me to" etj. Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 20
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Këndi i standardeve!
Vizatime teknike - Paraqitja konvenciale e ingranazheve. Technical drawings - Conventional representation of gears

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
30.09.2013 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Akustika – Metodat e provës audiometrike – Pjesa 1:Audiometri për përçueshmëri me kufje dhe në ajër me tingull të pastër
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Komplete bashkuesish dhe komponentët e ndërlidhjes që përdoren në sistemet e komunikimit me fibra optik - Specifikime të produktit - Pjesa 8-9: Fibrat njëfishe LSH - PC me një mënyrë të vetme veprimi e përcaktuar në kategorinë B1.1 dhe B1.3 në IEC 60793-2
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Tekstile për mbulimin e dyshemesë - Pëlhurë jute për bazament tapeti - Specifikimi.
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
172 fq.
PDF
8330 lek 
Sistemet e kullimit dhe të kanaleve jashtë ndërtesave