dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Nentor 2019 - Shkurt 2020, DPS ka miratuar 567 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 421 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 146 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Lodrat elektrike - Siguria

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
02.04.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 71: Ashensorë rezistent ndaj shkatërrimit
Anglisht
Publikuar 
02.04.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Mbulesat kundra zjarrit
Anglisht
Publikuar 
02.04.2020 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Sisteme të zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 13: Vlerësimi i pajtueshmërisë dhe lidhjes së komponentëve të sistemit
Anglisht
Publikuar 
02.04.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Siguri e makinerisë - Manual instruksioni - Parimet e përgjithshme të projektimit (ISO 20607:2019)
Anglisht
Publikuar 
02.04.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Zbatim i zgjeruar i rezultateve të provës për rezistencë ndaj zjarrit dhe/ose kontrollin e përhapjes së tymit në konstruksione me dritare që hapen me qepen, derë duke përfshirë elementet e tyre të materialeve të ndërtimit - Pjesa 11: Rezistenca ndaj zjarrit për perdet prej pëlhure të përdorshme
Anglisht
Publikuar 
02.04.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Aplikim i zgjeruar i rezultateve nga provat e rezistencës ndaj zjarrit - Mure që nuk mbajnë ngarkesa - Pjesa 3: Ndarje të lehta