dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 5
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave prej betoni - Projektimi i ankorimit të fiksimeve në beton

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
43 fq.
PDF
4641 lek 
Qelqi në ndërtim - Qelq i veshur - Pjesa 4: Standardi i produktit
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 1: Të përgjithëshme, përshkrimi i sistemit, rregullat për zëvendësimin, tolerancat dhe cilësin vizuale
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 2: Metoda e provës afatgjatë dhe kërkesat për depërtimin e lagështisë
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 3: Metoda e provës afatgjatë dhe kërkesat për shkallën e rrjedhjes së gazit dhe për tolerancat e përqëndrimit të gazit
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 4: Metodat e provës së vetive fizike të komponentëve dhe shtesave
Anglisht
Publikuar 
21.03.2019 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 5: Standardi i produktit