dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Oriz - Përcaktimi i përmbajtjes së amilozës - Pjesa 2: Metodat e zakonshme (ISO 6647-2:2015)

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
21.01.2020 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Veshje mbrojtëse nga nxehtësia dhe flaka - Rekomandime të përgjithshme për zgjedhjen, kujdesin dhe përdorimin e veshjeve mbrojtëse
Anglisht
Publikuar 
21.01.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Mbrojtja nga rrezatimi - Veshje për mbrojtjen nga ndotja radioaktive - Modelimi, përzgjedhja, testimi dhe përdorimi
Anglisht
Publikuar 
21.01.2020 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Veshje mbrojtëse për zjarrfikës të cilët janë të angazhuar në aktivitete mbështetëse në lidhje me të gjitha strukturat kundra zjarrit - Metodat dhe provat laboratorike
Anglisht
Publikuar 
14.01.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Naftë dhe produktet e saj – Saktësia e metodave të matjes dhe rezultatet – Pjesa 1: Përcaktimi i të dhënave të saktësisë në lidhje me metodat e provës - Amendmenti 1 (ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019)
Anglisht
Publikuar 
14.01.2020 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Naftë dhe produktet që lidhen me të - Saktësia e metodave të matjes dhe rezultatetet – Pjesa 2: Interpretimi dhe zbatimi i të dhënave të saktësisë në lidhje me metodat e provës - Amendmenti 1 (ISO 4259-2:2017/Amd 1:2019)
Anglisht
Publikuar 
14.01.2020 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Çimentot dhe materialet për çimentimin e pusit-Pjesa 3: Prova e recepturave të çimentos së pusit të ujrave të thella (ISO 10426-3:2019)