dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Qershor 2015, jane adoptuar 67 standarde, 11 amendamente dhe 25 dokumente standardizimi si shqiptare. Nga te cilat 66 standarde jane me origjine evropiane (CEN dhe CENELEC) dhe 1 nderkombetare (ISO). Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 42
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standardi Shqiptar (SSH) më i ri!
Kimikate që përdoren për trajtimin e ujit të pishinës - Acidi triklorizocianourik.

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Katalogu i Aprovuar Teknologjik: Kondensatorët e fiksuar me dielektrik qeramik
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Instrumente vizatimi dhe shkrimi - Stilolapsat me majë me sferë dhe stilolapsat me majë me sferë rrotulluese - Fjalori
Anglisht
Publikuar 
01.01.2003 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Thurja - Konceptet bazë - Fjalori
Anglisht
Publikuar 
01.01.2004 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Vizatime teknike - Fileto dhe pjesë të filetuara - Pjesa 2: Futje të filetuara