dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Qershor 2016, DPS do te adoptoje 5 dokumente standardizimi, 24 amendamente si dhe 250 standarde, nga te cilat 223 Evropiane (CEN, CENELEC) dhe 27 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 102
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve !
Akustika – Përshkrimi, vlerësimi dhe matja e zhurmës mjedisore – Pjesa 1: Madhësitë bazë dhe procedurat e vlerësimit

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.09.2004 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Valvola çeliku. kontrolli dhe sferike. të portave për madhësitë DN 100 dhe më të vogla. për industrinë e naftës dhe të gazit natyror
Anglisht
Publikuar 
30.01.2007 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit kundra zjarrit - Pjesa 20:
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Telematikat e transportit rrugor dhe të trafikut - Komunikimi i dedikuar me diapazon të shkurtër - Shtresa fizike me përdorim te mikrovalëve në 5.8 GHz
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
2 fq.
PDF
595 lek 
Biskota - Marrja e mostrës