dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Materiale të ambalazhimit parësor për produkte mjekësore - Kërkesa të veçanta për zbatimin e ISO 9001:2015, duke iu referuar praktikës së mirë të prodhimit (PMP) (ISO 15378:2017)

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Studimi mbi alternativat e E.164 për Komunikimet Tipi-Makinës (MTC) (3GPP TR 22.988 versioni 15.0.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Studimi mbi Shërbimin e Transmetimit Personal (PBS) (3GPP TR 22.947 versioni 15.0.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Studimi i fizibilitetit të përbërjes së rrjetit (3GPP TR 22.980 versioni 15.0.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Studim mbi shërbimet e shpërndarjes të përmbajtjes peer-to-peer bazuar në IMS (3GPP TR 22.906 versioni 15.0.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
44 fq.
PDF
4641 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 15.2.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
23.11.2020 
37 fq.
PDF
4403 lek 
SmartM2M; Udhëzime për konsolidimin e SAREF me modelet e reja të referencës dhe të ontologjisë, bazuar në përvojën nga projekti ITEA SEAS