Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Cilësia
Kompetenca
Mënyra e pagesës
Votat në total: 32
 
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standardi Shqiptar (S SH) më i ri!
Ajri i mjedisit - Metoda standard e matjes gravimetrike për përcaktimin e përqëndrimit të masës PM10 ose PM2,5 të grimcës në suspension

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Bakri dhe lidhje bakri - Përcaktimi i përmbajtjes së hekurit – Pjesa 2:Metoda spektrometrike e absorbimit atomik të flakës (FAAS)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2005 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Specifikim për kërkesat e performancës për ballastet elektronike të rrymës së vazhduar për llambat tubore fluorishente
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Plastikat - Pjesa 1: Udhëzues për seleksionimin e kushteve dhe metodat e provës për migrimin e përgjithshëm
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Panele me ekran plazme — Pjesa 4: Metodat e proves mekanike dhe klimatike