dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 27
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Letër dhe karton - Marrja e mostrës për të përcaktuar cilësinë mesatare

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
14.10.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Vajra esencialë - Analiza me anë të gazkromatografisë në kolonat kapilare - Metoda e përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
10.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Produkte të naftës - Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve aromantikë në distilatet e mesme - Metoda kromatografike me performancë të lartë në fazë të lëngët nëpërmjet gjurmimit të indeksit të refraksionit
Anglisht
Publikuar 
10.10.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Përcaktimi i përmbajtjes së squfurit në lëndët djegëse për automjete - Spektrometria fluoreshente me rreze X në shpërndarjen e gjatësisë së valës (ISO 20884:2019)
Anglisht
Publikuar 
10.10.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Lubrifikantët, vajrat industrial dhe produktet që lidhen me to (klasa L) - Klasifikimi - Pjesa 5: Familja T (Turbinat)
Anglisht
Publikuar 
10.10.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Lubrifikantët, vajrat industrial dhe produktet që lidhen me to (klasa L) - Klasifikimi - Pjesa 6: Familja C (sistemet e ingranazheve)
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i viskozitetit dinamik të bitumeve të modifikuar me metodën e konit dhe pjatës