Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Cilësia
Kompetenca
Mënyra e pagesës
Votat në total: 42
 
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standardi Shqiptar (S SH) më i ri!
Biolëndët djegëse të ngurta - Klasat dhe specifikimet e lëndës djegëse - Pjesa 2:Shkallët e tabletave të drurit (ISO 17225-2:2014)

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Seritë e hapësirës ajrore - Kërkesat dhe procedurat e provës për reletë dhe kontaktorët- Pjesa 310: Thyerja
Anglisht
Publikuar 
17.04.2013 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Lëndë djegëde për automjete – Përcaktimi I vlerës së jodit në esteret metilik të acideve yndyrore (FAME) - Metoda e llogaritjes nga të dhënat gazkromatografike
Anglisht
Publikuar 
30.11.2012 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Sisteme të tubacioneve plastike për furnizim me ujë - Polietileni (PE) Pjesa 5: Përshtatshmëria (fitnes) për qëllimin e sistemit
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Kabllot elektrike - Metoda e testimit Spark