dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Prill 2016, DPS ka publikuar 267 standarde, 16 amendamente dhe 16 dokumente standardizimi, nga te cilat 219 Evropiane (CEN, CENELEC dhe ETSI) dhe 48 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 94
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Standardi (S SH) i ri!
Mbrojtja e syve dhe e fytyrës - Syzet e diellit dhe aksesorë që lidhen me mbrojtjen e syve, si syze optike, lente kontakti etj

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
05.02.2014 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Produkte të rrafshta të laminuara në të nxehtë të prodhuara nga çeliqe me qëndrueshmëri në epje të lartë për formim në të ftohtë - Pjesa 3: Kushtet teknike të të shpërndarjes për çeliqet e normalizuara ose të laminuara dhe normalizuara
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Seritë e hapësirës ajrore - Dadot me veshë vetëbllokuese, prej lidhjesh me bazë nikeli rezistente ndaj nxehtësisë NI-PH2601 (Inconel 718) të veshura me argjënd në fileto - Klasifikimi: 1 550 MPa (në temperaturë mjedisi) / 600 °C
Anglisht
Publikuar 
01.01.2007 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3 - 2: Limitet - Limitet për emetimet e rrymave harmonike (rrymat e thithura nga aparatet. më të vogla ose të barabarta me 16 A për fazë)
Anglisht
Publikuar 
14.01.2014 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Valvolat me hapje automatike për djegësit me gaz dhe për pajisjet me gaz