dialog me palet e interesuara! Gjate 6 mujorit te pare te ketij viti, jane adoptuar 1111 standarde, 152 amendamente dhe 115 dokumente standardizimi si shqiptare. Nga te cilat 940 standarde jane me origjine evropiane (CEN, CENELEC dhe ETSI) dhe 171 nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 44
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Këndi i standardeve!
Kimikate që përdoren për trajtimin e ujit të destinuar për konsumim njerëzor - Instruksionet për blerjen.

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
02.11.2012 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Dollapët e gazeve (kapat) - Pjesa 7: Dollapët e gazeve për nxehtësinë e lartë dhe ngarkesën acide
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Seritë e hapësirës ajrore – Lidhje rezistente ndaj nxehtësisë FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - I trajtuar me tretësirë dhe i trajtuar me precipitim, shufër ose seksion a D = 100 mm, Rm = 900 MPa
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Pajisje të komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Analiza kimike të qeramikave teknike të përparuara dhe të magnezitit e dolomitit (metoda alternative në metodën me anë të fluoreshencës së rrezeve X) – Pjesa 2: Metodat e analizave kimike të lagështa