dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Prill 2016, DPS ka publikuar 267 standarde, 16 amendamente dhe 16 dokumente standardizimi, nga te cilat 219 Evropiane (CEN, CENELEC dhe ETSI) dhe 48 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 98
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Standardi (S SH) i ri !
Dezinfektantët kimikë dhe antiseptikët - Dezinfektimi kirurgjikal i duarve - Metodat e provës dhe kërkesat (faza 2, hapi 2)

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
03.09.2013 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Aksesi dhe Terminalet (AT); Linjë e lirë lidhëse dixhitale e pastrukturuar 2 048 kbit/s (D2048U); Ndërfaqja e pajisjeve të terminalit
Anglisht
Publikuar 
16.10.2013 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-42: Kërkesa të veçanta për furrat elektrike me konveksion të detyruar, gatuesve me avull dhe furrave me avull me konveksion për tregtim
Anglisht
Publikuar 
23.05.2011 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Specifikimet gjeometrike të produktit (GPS) - Cilindriciteti - Pjesa 1: Fjalori dhe parametrat e formës cilindrike (ISO 12180-1:2011)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2010 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Pajisje me gjysëmpërçues - Prova e zhvendosjes elektrike në rrymat konstante