Si ka qënë shkalla e informimit nga ana e DPS në lidhje me shërbimet që ajo ofron?
Mirë
Shumë mirë
Mjaftueshëm
Votat në total: 51
 
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Kudo që shikoni mund të gjeni një standard!
Qumësht i plotë - Përcaktimi i përmbajtjes së proteinës dhe laktozës në qumësht - Udhëzues për veprimin me infra të kuqe

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
31.12.2007 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Artikuj të përdorimit dhe të kujdesit për fëmijët – Pajisje mbrojtëse për lidhjen e fëmijëve, artikuj të mbrojtjes nga shiu dhe artikuj të tipeve të thjeshtë për fëmijë - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
16.01.2014 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Marrja e mostrës së kafes - Eksperimentimet për kafen e gjelbër ose të papërpunuar dhe Kodiku kafes
Anglisht
Publikuar 
01.01.2007 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Materialet veshës dhe izolues të kabllove elektrike - Metodat e zakonshme të provave - Pjesa 3: Metodat specifike për komponimet prej PVC - Paragrafi 2: Prova e humbjes në masë - Prova e stabilitetit termik
Anglisht
Publikuar 
31.05.2013 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Helmeta për sportet ajrore