dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Nentor 2015 jane adoptuar 23 dokumente standardizimi, 7 amendamente dhe 269 standarde, si standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare. Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 71
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standard Shqiptar (SSH) i ri!
Bombola gazi – Proçedurat e punës për heqjen e sigurtë të valvolave nga bombolat e gazit

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
07.12.2011 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Helmetat për zjarrfikësit në ndërtesa dhe struktura të tjera
Anglisht
Publikuar 
17.05.2013 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Seritë e hapësirës ajrore – Kabëll elektrik, rezistent ndaj zjarrit - Specifikim teknik
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
90 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronike - Specifikimi sektorial: qarqet e integruar dixhitale monolite
Anglisht
Publikuar 
01.01.2005 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Manipulimi i robotëve industrialë - Fjalori