Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Cilësia
Kompetenca
Mënyra e pagesës
Votat në total: 27
 
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standardi Shqiptar (S SH) më i ri!
Produkte nafte - Lëndë djegëse (klasa F) Gaze të lëngët nga nafta – Specifikime

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Bornot për pajisjet elektronike - Pjesa 14: Specifikim i detajuar për bornot rrethore për aplikime audio dhe vidio me frekuence të ulet. të tilla si pajisjet audio. vidio dhe audio - vizuale
Anglisht
Publikuar 
01.01.2007 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për drenime dhe kanalizime të nëndheshme pa presion – Polietileni (PE) – Pjesa 1: Specifikime për Tubat, pajisjet dhe sistemin
Anglisht
Publikuar 
01.01.2004 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Udhëzues për koordinimet. lëvizjet dhe shkallët që përdoren për pajisjet e radioterapisë
Anglisht
Publikuar 
11.06.2013 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Pluhurat veshës - Pjesa 7: Përcaktimi i humbjes së masës në furrë (ISO 8130-7:1992)