dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Kondicionerë ajri për nxehje dhe ftohje, Njësitë ftohëse me lëng dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik - Pjesa 2: Kushtet e provës

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
06.07.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e proves - Pjesa 28: Përgatitja e mostrave për përcaktimin e përmbajtjes së lidhësit, përmbajtjes së ujit dhe gradacionit
Anglisht
Publikuar 
02.07.2020 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Mbuluesit e fytyrës për komunitetin - Udhëzues për kërkesat minimale, metodat e testimit dhe të përdorimit
Anglisht
Publikuar 
29.06.2020 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Udhëzues për përgatitjen e pjesës së brendshme të materialeve të kontrollit të cilësisë (QCMs)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Njësi ftohëse dhe ngrirëse për përdorim professional – Klasifikimi, kërkesat dhe kushtet e provës
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Enë nën presion që nuk i ekspozohen zjarrit - Pjesa 3: Projektimi
Anglisht
Publikuar 
25.06.2020 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Enë nën presion që nuk i ekspozohen zjarrit - Pjesa 3: Projektimi