dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 32
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Pajisjet për uljen e zhurmave në rrugët me trafik - Performanca jo - akustike - Pjesa 1: Performanca mekanike dhe kërkesat e qëndrueshmërisë

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i viskozitetit dinamik të lidhësave bituminozë duke përdorur një viskozimetër rotullues
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i humbjes së masës pas nxehjes së bitumeve industriale
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisjet për uljen e zhurmave në rrugët me trafik - Performanca jo - akustike - Pjesa 1: Performanca mekanike dhe kërkesat e qëndrueshmërisë
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave - Pjesa 24: Rezistenca ndaj lodhjes
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave - Pjesa 26: Deformueshmëria
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 12: Përcaktimi i ndjeshmërisë së ujit të mostrave bituminoze