dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Siguria e lodrave dhe e pajisjeve të argëtimit - Pjesa 2: Funksionimi, mirëmbajtja dhe përdorimi

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Cilësia e Transmetimit Audio dhe multimedia (STQ); Krahasimi i referencës, profilet e trafikut dhe sfondi KPIs; Pjesa 1: Krahasimi i referencës, profilet e trafikut dhe sfondi KPIs për VoIP dhe FoIP në rrjetet fikse
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Përgjimi i Ligjshëm (LI); Pjesa 2: Ndërfaqja e Brendshme e Rrjetit X2/X3 për Përgjimin e Ligjshëm
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Transmetim Dixhital Audio (DAB); Etiketat Dinamike Plus (DL Plus); Specifikimet e aplikimit
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
75 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Siguria; Menaxhimi i Ofruesit dhe Privatësisë
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
96 fq.
PDF
6545 lek 
Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Energji Ultra të Ulët (ULE); Komunikimi Makinë në Makinë; Pjesa 2: Rrjeti i Automatizimit në Shtëpi (faza 2)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Komunikimet e Emergjencës (EMTEL); Sistemi i Paralajmërimit Publik Europian (EU-ALERT) duke përdorur Shërbimin e Qelizës Transmetuese