dialog me palet e interesuara! 'Gjate periudhes Janar - Mars 2021 DPS ka miratuar 228 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 166 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 62 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se'.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Transporti me anë të karrocave me rrota për fëmijë - Karriget dhe karrocat - Kërkesat dhe metodat e provës

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
10.05.2021 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Provat pa shkatërrim - Matja dhe vlerësimi i tensionit të tubit me rreze X - Pjesa 3: Metoda spektrometrike
Anglisht
Publikuar 
10.05.2021 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Prova pa shkatërrim - Kontrolli përmes rrjeteve ultrasonike - Fjalori (ISO 23243:2020)
Anglisht
Publikuar 
10.05.2021 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Prova pa shkatërrim - Karakterizimi dhe verifikimi i pajisjeve të kontrollit ultrasonik - Pjesa - 1: Instrumentet (ISO 22232-1:2020)
Anglisht
Publikuar 
10.05.2021 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Provat pa shkatërrim - Karakterizimi dhe verifikimi i pajisjeve të kontrollit ultrasonik - Pjesa 2: Kontrollet (ISO 22232-2:2020)
Anglisht
Publikuar 
10.05.2021 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Prova pa shkatërrim - Karakterizimi dhe verifikimi i pajisjes së kontrollit ultrasonik - Pjesa 3 :Pajisje e kombinuar (ISO 22232-3:2020)
Anglisht
Publikuar 
10.05.2021 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Prova pa shkatërrim - Metoda e provës standard për tensionin mbetës të përcaktuar sipas difraksionit me neutron (ISO 21432:2019)