Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Cilësia
Kompetenca
Mënyra e pagesës
Votat në total: 34
 
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Këndi i standardeve!
"Udhëzime mbi përgjegjësinë sociale". Ofron udhëzime për të gjitha llojet e organizatave, pavarësisht nga madhësia e tyre apo vendndodhja.

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
27.08.2013 
147 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisjet me ekran me kristale të lëngshme - Pjesa 30-1: Metodat e provës për modulet e ekraneve me kristale të lëngshme - Tipi transmetues
Anglisht
Publikuar 
04.02.2014 
fq.
PDF
0 lek 
Vinça – Siguria – Projektimi – Kërkesat për pajisjen
Anglisht
Publikuar 
01.01.2007 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Punime nën tension - Mbulesa të përkulshme përcjellëse prej materiali izolues
Anglisht
Publikuar 
01.01.2002 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Vizatime teknike - Metoda projektimi - Pjesa 3: Paraqitje aksonometrike