dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Rubinetë për përdorim sanitar - Tuba dushi për rubineta për përdorim sanitar për sistemet e tubacioneve të furnizimit me ujë të tipit 1 dhe tipit 2 - Specifikimi i përgjithshëm teknik

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
130 fq.
PDF
7497 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-1: Të përgjithshme - Rregulla të përgjithshme dhe rregulla për ndërtesat
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-1: Të përgjithshme - Rregulla të përgjithshme dhe rregulla për ndërtesat
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme dhe rregulla për ndërtesat
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme dhe rregulla për ndërtesat
Anglisht
Publikuar 
10.08.2020 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-2: Të përgjithshme - Projektimi strukturor kundër zjarrit
Shqip
Publikuar 
10.08.2020 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-2: Të përgjithshme - Projektimi strukturor kundër zjarrit