dialog me palet e interesuara! Ne dy javet e para te Korrikut jane regjistruar ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve, 51 projektdokumente standardizimi dhe 164 projektstandarde, nga te cilat 140 Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 24 Nderkombetare (ISO)Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 115
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Kendi i Standardeve !
Gaz natyror – Përbërësit organik që përdoren si aromatizues - Kërkesat dhe metodat e provës

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
27.05.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Sisteme stacionare tё mbrojtjes nga zjarri – Sistemet zjarrfikёs me gaz – Pjesa 10:Vetitë fizike dhe projektimi i sistemeve zjarrfikёs me gaz pёr material shuarёs IG- 541 (ISO 14520- 15:2005, i modifikuar)
Anglisht
Publikuar 
27.11.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Optika oftalmike - Produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Testimi efikas i ruajtjes antimikrobiale dhe udhëzues për përcaktimin e datës së skadencës (ISO 14730:2014)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Kufijtë dhe metodat e matjes së karakteristikave të çrregullimit radioelektrik të shkaktuara nga pajisjet elektrike të ndriçimit dhe pajisjet e ngjashme me to
Anglisht
Publikuar 
24.10.2011 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Materialet metalike – Prova në tërheqje- Pjesa 2: Metoda e provës në temperaturë të ngritur (ISO 6892-2:2011)