dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Mobilje - Mobiljet e kuzhinës - Kordinimi i përmasave për mobiljet e kuzhinës me pajisjet e tjera të kuzhinës

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
31.08.2020 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje mjekësore - Terapia e frymëmarrjes së apnesë së gjumit - Maskat dhe pajisjet ndihmëse për zbatimin e terapisë (ISO 17510:2015)
Anglisht
Publikuar 
31.08.2020 
156 fq.
PDF
8330 lek 
Pajisje mjekësore elektrike - Pjesa 2-12: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performanca thelbësore e ventilatorëve të kujdesit kritik (ISO 80601-2-12:2020)
Anglisht
Publikuar 
31.08.2020 
86 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje mjekësore elektrike - Pjesa 2-79: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performanca thelbësore e pajisjeve mbështetëse të ventilimit në rast dëmtimi të ventilimit (ISO 80601-2-79:2018)
Anglisht
Publikuar 
31.08.2020 
100 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje mjekësore elektrike - Pjesa 2-80: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performanca thelbësore e pajisjeve mbështetëse të ventilimit në rast pamjaftueshmërie ventilimi (ISO 80601-2-80:2018)
Anglisht
Publikuar 
20.08.2020 
190 fq.
PDF
8449 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 3: Çelësa, ndarës, çelësa ndarës dhe njësi të kombinuara me siguresa
Anglisht
Publikuar 
20.08.2020 
113 fq.
PDF
7021 lek 
Parimet e përgjithshme mbi besueshmërinë për strukturat