dialog me palet e interesuara! Komiteti Teknik Nr. 12, "Metrologjia dhe matje", ka adoptuar 20 standarde te reja, ne daten 20 Nentor 2014, ne fushen e Metrologjise dhe matjeve. Per me teper ...Si ka qënë shkalla e informimit nga ana e DPS në lidhje me shërbimet që ofron?
Mirë
Shumë mirë
Mjaftueshëm
Votat në total: 65
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standardi Shqiptar (S SH) më i ri!
Drithëra dhe bimë bishtajore- Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së papërpunuar - Metoda Kjeldahl

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Agjentët me aktivitet sipërfaqësor - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në ujin e fortë
Anglisht
Publikuar 
30.05.2012 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metalet e rënda - Përcaktimi i kalciumit, bakrit, hekurit, potasiumit, magnezit, manganit, natriumit, nikelit dhe zinkut në pluhurat metalike të kobaltit - Metoda spektrometrike e absorbimit atomik të flakës (ISO 11876:2010)
Anglisht
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Pomadë Kamfomentoli 10 g
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
401 fq.
PDF
12614 lek 
Industria e naftës dhe gazit natyror. Pajisjet e shpimit dhe prodhimit. Specifikimipë valvola, kokës së purit, pajisjet e kullës së shpimit