dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.



Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Performanca termike e dritareve. dyerve dhe grilave - Llogaritja e transmetimit termik - Pjesa 1: Të përgjithshme (ISO 10077-1:2017)

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
20.10.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Mbrojtja e syve dhe fytyrës - Metodat e provës - Pjesa 1: Vetitë optike gjeometrike (ISO 18526-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
20.10.2020 
100 fq.
PDF
6545 lek 
Mbrojtja e syve dhe fytyrës - Metodat e provës - Pjesa 2: Vetitë optike fizike (ISO 18526-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
20.10.2020 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Mbrojtja e syve dhe fytyrës - Metodat e provës - Pjesa 3: Vetitë fizike dhe mekanike (ISO 18526-3:2018)
Anglisht
Publikuar 
20.10.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Mbrojtja e syve dhe fytyrës - Metodat e provës - Pjesa 4: Modelet e kokës (ISO 18526-4:2018)
Anglisht
Publikuar 
20.10.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje mbrojtëse personale - Veshjet smart -Termat dhe përcaktimet
Anglisht
Publikuar 
20.10.2020 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët - Pjesa 1: Metodat e provës