DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN ISO 14000

Sistemet e Menaxhimit Mjedisor

S SH EN ISO 14001:2004

38 fq.

4403 lekë

(al, en, fr, de)

Sistemet e menaxhimit mjedisor – Kërkesat dhe udhëzimi për përdorim (ISO 14001:2004; EN ISO 14001:2004)

Environmental management systems – Specifications with guidance for use (ISO 14001:2004; EN ISO 14001:2004)

S SH EN ISO 14020:2001

9 fq.

1963 lekë

(en, fr, de)

Etiketime dhe deklarime mjedisore - Parime të përgjithshme (ISO 14020:2000; EN ISO 14020:2001)

Enviromental labels and declarations – General principles (ISO 14020:2000; EN ISO 14020:2001)