DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 22000

Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore

S SH EN ISO 22000:2005

52 fq.

5236 lekë

(al, en, fr, de)

Sistemet e menaxhimit të sigurisë së produkteve ushqimore - Kërkesat për çdo organizëm që ka të bëjë me inxhirin ushqimor

Food safety managemet systems -- Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005)

S SH ISO/TS 22004:2005

28 fq.

3748 lekë

(al, en, fr, de)

Sistemet e menaxhimit të sigurisë ushqimore-Udhëzues mbi zbatimin e ISO 22000:2005

Food safety management systems -- Guidance on the application of ISO 22000:2005 (ISO/TS 22004:2005)