DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS IEC TS 60870-5-604:2016 ED2

Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit - Pjesa 5-604: Rastet e testit të konformitetit për standardin shoqërues IEC 60870-5-104

Telecontrol equipment and systems - Part 5-604: Conformance test cases for the IEC 60870-5-104 companion standard

General information

50.99     4 maj 2023

50.99   

DPS

DPS/KT 9

Technical Specification

33.2  

Scope

IEC TS 60870-5-604:2016(E) disponohet si IEC TS 60870-5-604:2016 RLV i cili përmban Standardin Ndërkombëtar dhe versionin e tij Redline, duke treguar të gjitha ndryshimet e përmbajtjes teknike në krahasim me botimin e mëparshëm. IEC TS 60870-5-604:2016(E) përshkruan rastet e provës për testimin e konformitetit të pajisjeve të telekontrollit, Sistemeve të Automatizimit të Nënstacionit (SAS) dhe sistemeve të telekontrollit, duke përfshirë funksionet e pjesës së përparme të SCADA, duke përdorur standardin shoqërues IEC 60870-5-104 dhe IEC 60870-5-6, Udhëzime për testimin e konformitetit për standardet shoqëruese IEC 60870-5. Përdorimi i kësaj pjese të IEC 60870 lehtëson ndërveprimin duke ofruar një metodë standarde të testimit të zbatimeve të protokolleve. Ky botim i ri përfshin këto ndryshime të rëndësishme teknike në lidhje me botimin e mëparshëm: - zgjidhjen e paqartësive; - Përsosja e disa rasteve të testimit për të rritur funksionimin midis pajisjeve të testuara; - shtimi i disa testeve (kryesisht rastet e testeve negative).

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS IEC TS 60870-5-604:2016 ED2
50.99 FDIS or proof approved for publication
4 maj 2023

Related project

Adopted from IEC TS 60870-5-604:2016 ED2

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login