DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS IEC TS 60870-5-601:2015 ED2

Sisteme dhe pajisje të telekontrollit - Pjesa 5-6: Rekomandime për provën e përputhjes për tandardet shoqëruese të IEC 60870-5

Telecontrol equipment and systems - Part 5-601: Transmission protocols - Conformance test cases for the IEC 60870-5-101 companion standard

General information

40.60     4 maj 2023

50.99   

DPS

DPS/KT 9

Technical Specification

33.2  

Scope

IEC TS 60870-5-601:2015(E) përshkruan rastet e provës për testimin e konformitetit të pajisjeve të telekontrollit, Sistemeve të Automatizimit të Nënstacionit (SAS) dhe sistemeve të telekontrollit, duke përfshirë funksionet e përparme të SCADA. Përdorimi i kësaj pjese të IEC 60870 lehtëson ndërveprimin duke ofruar një metodë standarde të testimit të zbatimeve të protokolleve, por nuk garanton ndërveprueshmërinë e pajisjeve. Pritet që përdorimi i kësaj pjese të IEC 60870 gjatë testimit të minimizojë rrezikun e mosndërveprimit. Qëllimi i kësaj pjese të IEC 60870 është të mundësojë një vlerësim të qartë dhe të standardizuar të zbatimeve të protokollit standard shoqërues IEC 60870-5. Udhëzimet dhe kushtet për mjedisin e testimit përshkruhen në IEC 60870-5-6. Ky botim i ri përfshin këto ndryshime të rëndësishme teknike në lidhje me botimin e mëparshëm: - zgjidhjen e paqartësive dhe mospërputhjeve ndërmjet IEC 0870-5-101:2003 dhe IEC TS 60870-5-601:2006; - Përmirësimet dhe optimizimi i rasteve të provës që nevojiten për të provuar konformitetin me IEC 60870-5-101:2003. Ky publikim duhet të lexohet në lidhje me IEC 60870-5-101:2003

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS IEC TS 60870-5-601:2015 ED2
40.60 Close of voting
4 maj 2023

Related project

Adopted from IEC TS 60870-5-601:2015 ED2

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login