DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

covid19

FREE - ISO standards for some of the health products

Lista me standardet e mëposhtëme, të publikuara nga Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit (ISO)